Category Archives: Seçme Yazılar

18Eyl/16

Farkındalık Kültürü Oluşturmada Algıda Seçicilik…

Farkındalık Kültürü Oluşturmada Algıda Seçicilik… Sorunlarla dolu zaman ve mekanlarda, yüzyıllardır hem bireysel hem de toplumsal olarak çözüm bulamadığımızveya maksatlı olarak buldurulmadığımız problemlerle birlikte yaşıyoruz. İnsanın kendini tanıma çabası modernizmle birlikte sanırım daha kötüye gidiyor. ÇağdaşRead More…

13Eyl/16

Öğrenmede ve Proje Yönetiminde Eleştirel Düşünme İçin Stratejiler

“Düşünme Olmadan Öğrenme, Ziyan Olmuş Emektir“. (Konfüçyüs) Kritik Düşünme I* Kritik düşünme açık görüşlülükle bir konuyu veya problemi ele alır. Bu alıştırma, bir konuyu anlama ve açıklama getirmede kritik düşünme yaklaşımının uygulanmasına dair birinci evre etkinliklerini özetlemektedir.Read More…