Tekirdağ büyüklerini yâd ediyor

alimTekirdağ’ın manevi büyüklerinden Mustafa Feyzi Efendi, M. Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Tekirdağ Sosyal Gelişim Derneği ile birlikte tertip ettiği “Tekirdağ Büyüklerini Yâd Ediyor” başlıklı etkinlikle yâd ediliyor.

Etkinlik 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 15.00 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Yaren’in yapacağı programda; M. Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, ‘Mustafa Feyzi Efendi’nin Hayatı’; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Ahmet Turan Arslan, ‘Arşiv Belgeleri Işığında Mustafa Feyzi Efendi’nin Ağabeyi Mehmet Tahir Efendi’; Araştırmacı-Yazar Cihat Demirci, ‘Mustafa Feyzi Efendi’nin Halifeleri ve Tesirleri’; Tasavvuf Tarihi Uzmanı Osman Gördebil, ‘Mustafa Feyzi Efendi’nin Ziyâiyye Mektebindeki Yeri’ ve Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız, ‘Tekkelerin Kapatılması Sürecinde Mustafa Feyzi Efendi’ konularında sunum gerçekleştirecek.

M. Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi‘nden yapılan açıklamada “Ortak değerlerimizin yeniden hatırlanması, kültürel ve irfanî hayatımıza emek veren âbide şahsiyetlerin hayırla yâd edilmesi adına bir vefa örneği olarak düzenlenecek etkinlikte değerlerimizin unutulmaması ve gelecek nesillere tanıtılabilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.

Not: Okunan hatimlerle ilgili bilgileri, 0 212 635 45 45 no’lu telefona bildirebilir, 0212 635 45 50 no’lu faksa gönderebilir veya bilgi@mecmerkezi.org e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi kimdir?

Mustafa Feyzi Efendi, 1267/1851 senesinde Tekirdağ’ın Kılıçlar Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

İlim tahsiline memleketinde başlayan Mustafa Feyzi Efendi, 1869 senesinde 18 yaşlarında iken İstanbul’a gelmiştir. Bayezid Camii dersiâmlarından olan ağabeyi Tekirdağlı Mehmed Tahir Efendi’nin ders halkasına katılmış, 1882 senesinde 32 yaşlarında tahsilini tamamlayarak icazetnâme almıştır. Aynı yıl içinde yapılan “ruus” imtihanında ehliyetini ispat ederek ders verebilecek duruma gelmiş, bundan bir sene sonra ders vekili sıfatıyla Bayezid Camii’nde ders vermeye başlamıştır.

1887 senesinde kendisine “ibtidâ-i hâric” rütbesi ile beraber İstanbul müderresliği vazifesi verilmiş, 1907 senesinde “Mûsıla-i Sahn” rütbesiyle Şehzadebaşı İsmail Paşa Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Ardından 4. Osmânî ve 4. Mecidî nişanı ile taltif edilerek 1910 senesinde Huzur dersleri muhataplığına getirilmiştir. En son huzur dersinin yapıldığı 1919 senesine kadar bu vazifesine devam etmiştir.

Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî hazretlerine intisab eden Mustafa Feyzi Efendi, onun önde gelen halifelerinden olmuş, Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendi’nin 1920 senesinde âhirete göçmesinden sonra Gümüşhâneli Dergâhı postnişîni olarak irşad vazifesine başlamıştır, 1925 senesinde tekke ve zâviyelerin kapatılmasına kadar bu vazifeyi sürdürmüştür.

Pek çok talebe ve 10’a yakın irşad selahiyetli alim yetiştirmiş, her sene bir kere hatim etmek üzere Râmûzu’l-ehâdîs okutmuştur. Son halvetinde talebelerinden Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz (Bekkine) Efendi ve Bursalı Mehmed Zahid Efendi’ye hilafet vermiştir. Aynı silsile, sırasıyla bu zâtlar tarafından devam ettirilerek günümüze kadar intikal ettirilmiştir.

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi orta boylu, dolgunca, aksakallı, nur yüzlü, yuvarlak çehreli idi. Devamlı oruç tutar, çok namaz kılar, zikrederdi. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde bir derya olup tevazuu ve güzel ahlâkı ile tebârüz etmiştir.

23 Muharrem 1345/1 Ağustos 1926 senesinde 75 yaşlarında iken dâr-ı bekâya irtihal eden Mustafa Feyzi Efendi’nin kabri Süleymaniye Camii haziresindedir.

Mezar taşı kitâbesinde şunlar yazılıdır:

Tekfurdâğî Mustafa Feyzî

Gümüşhaneli’den almıştı feyzi,

Postnişîn-i sâbık-ı dergâhında

Hem de mucîz idi ilim râhında

İrciî hitâbı erişti nâ-gâh

İcâbetine evvelce olmuştu âgâh

Kabrini ziyaret eyleyen ihvân

Ruhuna fâtiha kılsınlar ihsân.

(1345 fî Muharrem 23)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir