Üç Aylar Geldi…

üç aylarKasım 1996

(M.Es’ad Coşan (Rh.a)

Bütün bu kutsî ve mübarek gecelerin tüm okuyucularıma hayırlı, feyizli, sevaplı, kârlı ve faydalı olmasını Cenâb-ı Hak’tan bütün kalbimle temenni ve niyaz eyler, daha nice mutlu ve kutlu günlere, gecelere, bayramlara afiyet ve saadetle ulaşmalarını dilerim.

Sevgili okuyucularım ve aziz kardeşlerim bu güzel fırsatları iyi değerlendirsinler; gündelik olağan alışkanlıklarından sıyrılsınlar, aşk ve şevklerini tazelesinler, tevbelerini yenilesinler, Allah’ın razı olduğu yola girsinler, cennet yönüne yönlensinler; yıllık mânevî muhasebelerini yapsınlar!

Geçen Ramazan’dan beri halleri nasıl; kâr zarar durumları ne âlemde? Ne gibi sevaplar, hayırlar yaptılar; âhirete, mahkeme-i kübrâya ne türlü hazırlıkları oldu? Hangi kötü huyları bıraktılar, hangi iyi ve güzel hasletleri iktisap eylediler? Ömr-i azîzleri ne yola sarf oluyor? Yüce Mevlâ cümlemizin âkıbetini hayır eylesin, hepimize îmân-ı kâmil ile ardımızda eserler, sadaka-i câriyeler bırakarak, hayırlı evlatlar yetiştirerek, Ümmet-i Muhammed’e (aleyhisselâm) en güzel ve en faydalı hizmetler yapmış olarak, âhirete göçmeyi nasîb ü müyesser eylesin!

İnsanın, alıştığı kötü yaşamını bırakması da sahip olduğu iyi hal ve hasenâtını devam ettirmesi de zordur. Şeytan hiç boş durmaz, aman vermez, en salih kimseleri bile ayartmaya, baştan çıkartmaya çalışır; şerrinden Allah’a sığınmalı, devamlı abdestli gezmeli, dilinden zikrullahı eksik etmemeli!

Bu mübarek aylar, günler ve geceler büyük fırsatlardır. Hele mübarek Ramazan’da şeytanların büyükleri ve azılıları iyice bağlanır, durum çok hoş ve müsait olur; ama Ramazan’a hazırlık da ta Receb ayından başlar. Receb dikim ve ekim, Şaban tımar ve bakım, Ramazan ise hasat ve biçim ayıdır. Ramazan’da bol ve bereketli mahsul almak, çok ecir ve sevap kazanmak, mânevî muradına ermek isteyenler Receb ayında içten ve kalpten tevbe edip, çok ‘nafile oruç’ tutsunlar, çok sadaka versinler, çok tevbe ve istiğfar eylesinler; dinî, tasavvufî ve ahlâkî eserleri, büyük alimlerin vaz’ü nasîhatlerini çok candan takip etsinler, gece ibadetine kalksınlar, çok dua etsinler ki muratları husule gelsin!

Üç aylar geldi, mevsîm-i hayr ü bereket, zamân-ı rahmet ü mağfiret, sebeb-i duhûl-i cennet… Ama ne mutlu, gaflet etmeyip, kadr ü kıymetini bilip gereğince istifade ve istifaze edebilenlere…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir